Westbury Motorsports

Home

 

Revell

 
'01 Chevrolet Corvette Z06 Model Kit
2001 CHEVROLET CORVETTE Z06 MODEL KIT # 85-2588

'02 Camaro SS 35th Anniversary Model Kit
2002 CHEVROLET CAMARO SS 35TH ANNIVERSARY 2'N 1 MODEL KIT # 85-2157

'06 Ford Mustang GT Model Kit
2006 FORD MUSTANG GT PLASTIC MODEL KIT # 85-2839

'06 Ford Mustang GT Revell Muscle
2006 FORD MUSTANG GT REVELL MUSCLE MODEL KIT # 85-2839

'26 Ford Sedan Delivery Street Demons Series
1926 FORD SEDAN DELIVERY STREET ROD STREET DEMONS SERIES # 7391

'26 Mack Bulldog Tank Truck Model
1926 MACK BULLDOG TANK TRUCK MODEL KIT BY MONOGRAM # 85-7539

'29 Ford Pickup Goodguys Model Kit
1929 FORD PICKUP 3'N 1 GOODGUYS SERIES MODEL KIT # 85-2085

'29 Ford Roadster Pickup Street Rod
1929 FORD ROADSTER PICKUP STREET ROD MONOGRAM # 7555

'30 Ford Touring Car Street Rod Model Kit
1930 FORD TOURING CAR STREET ROD MODEL KIT BY REVELL # 85-4242

'30 Ford Woody S/W Street Rod
1930 FORD WOODY STREET ROD STATION WAGON MODEL KIT BY MONOGRAM # 7553

'30 Ford Woody Street Rod 2'n 1
1930 FORD WOODY STREET ROD 2'N 1 GOODGUYS SERIES # 85-2064

'31 Ford Model A Woody Station Wagon
1931 FORD MODEL A WOODY STATION WAGON MODEL KIT # 85-7637

'32 Ford 3-Wd Coupe Street Rod Model Kit
1932 FORD 3-WINDOW COUPE STREET ROD MODEL KIT # 85-7605

'32 Ford 3-Window Street Rod Goodguys
1932 FORD 3 WINOW COUPE STREET ROD MODEL KIT GOODGUYS SERIES # 85-2024

'32 Ford 5-Window Coupe Special Edition
1932 FORD 5-WINDOW COUPE 2'N 1 SPECIAL EDITION MODEL KIT # 85-4228

'32 Ford Beach Boys Li'l Deuce Coupe
1932 FORD BEACH BOYS LI'L DEUCE COUPE MODEL KIT # 2903

'32 Ford Roadster Street Rod Model Kit
1932 FORD ROADSTER STREET ROD MONOGRAM MODEL KIT # 85-0882

'32 Ford Sedan Street Rod 2'n 1 Model Kit
1932 FORD SEDAN STREET ROD 2'N 1 MODEL KIT # 85-2062

'34 Ford Coupe St.Rod Snap Tite Model Kit
1934 FORD 3-WINDOW COUPE STREET ROD SNAP TITE MONEL KIT # 85-1943

'36 Ford 3-Window Coupe Street Rod
1936 FORD 3-WINDOW COUPE STREET ROD MODEL KIT # 85-2595

'36 Ford 3-Window Coupe Street Rod Model
1936 FORD 3-WINDOW COUPE STREET ROD PLASTIC MODEL KIT # 2721

'36 Ford Condertible 2'n 1 Model Kit
1936 FORD CONVERTIBLE COUPE 2'N 1 CAR SHOW SERIES MODEL KIT # 85-4227

'37 Ford 2 Dr. Sed. St. Rod Fat Fender Series
1937 FORD 2 DOOR SEDAN STREET ROD FAT FENDER SERIES # 2757

'37 Ford Convertible St. Rod w/Trailer
1937 FORD CONVERTIBLE STREET ROD with TRAILER MODEL KIT # 7245

'39 Chevy Coupe Street Rod Model Kit
1939 CHEVROLET COUPE STREET ROD PLASTIC MODEL KIT # 85-4241

'40 Ford Custom Pickup Truck Model
1940 FORD CUSTOM PICKUP TRUCK BY MONOGRAM # 85-2337

'40 Ford Standard Coupe Model Kit
1940 FORD STANDARD COUPE PLASTIC MODEL KIT # 85-2387

'41 Chevrolet Pickup Truck 2'n 1 Model Kit
1941 CHEVROLET PICKUP TRUCK 2'N 1 MODEL KIT # 85-7202

'41 Willys Coupe Street Rod Goodguys Series
1941 WILLYS COUPE STREET ROD MODEL KIT GOODGUYS SERIES # 85-2023

'41 Willys Coupe Street Rod Model Kit
1941 WILLYS COUPE STREET ROD MODEL KIT # 85-2371

'41 Willys Drag Pickup Moving Violation
MOVING VIOLATION 1941 WILLYS DRAG PICKUP TRUCK MODEL KIT # H-1336

'43 Willys Pickup Drag Truck Model King
1943 WILLYS PICKUP DRAG TRUCK MODEL KIT BY MODEL KING # 85-2048

'48 Ford Convertible 2'n 1 Model Kit
1948 FORD CONVERTIBLE 2'N 1 GOODGUYS SERIES MODEL KIT # 85-2047

'49 Mercury Special Edition Custom Coupe
1949 MERCURY SPECIAL EDITION CUSTOM COUPE # 85-2860

'50 Austin Gasser Model King Model
1950 AUSTIN GASSER MODEL KIT BY MODEL KING # 85-2090

'50 Ford F-100 Pickup Truck Model Kit
1950 FORD F-100 PICKUP TRUCK 2'N 1 MODEL KIT # 85-7203

'51 Anglia Drag Car Model King Model Kit
1951 ANGILA DRAG CAR PLASTIC MODEL KIT BY MODEL KING # 85-2035

'53 Corvette Roadster Model Kit
1953 CHEVROLET CORVETTE ROADSTER MODEL KIT # 85-2164

'53/'54 Chevy Gasser Model Kit
1953/1954 CHEVY GASSER PLASTIC MODEL KIT BY MODEL KING # 85-2084

'55 Chevrolet Pro Sportsman Model Kit
1955 CHEVROLET PRO SPORTSMAN STREET BURNER SERIES MODEL KIT # 85-2046

'55 Chevrolet Street Machine Model Kit
1955 CHEVROLET STREET MACHINE PLASTIC MODEL KIT # 85-2211

'55 Chevy Convertible Model Kit
1955 CHEVROLET CONVERTIBLE MODEL KIT BY MONOGRAM # 2462

'55 Ford F-100 Street Rod Pickup Model Kit
1955 FORD F-100 STREET ROD PICKUP TRUCK MODEL KIT # 85-0880 NIFSB

'56 Chevy Nomad S/W Calif. Wheels
1956 CHEVROLET NOMAD S/W CALIFORNIA WHEELS 2'N 1 MODEL KIT # 85-2892

'56 Chevy Street Machine Model Kit
1956 CHEVROLET STREET MACHINE MODEL KIT BY MONOGRAN # 2239

'56 Ford Thunderbird Metal Model Kit
1956 FORD THUNDERBIRD AMERICAN DREAMS METAL MODEL KIT # 85-1582

'57 Chevrolet 2 Dr. Ht. Deluxe Kit
1957 CHEVROLET 2 DOOR HARDTOP DELUXE MODEL KIT # 85-6641

'57 Chevy 2 Dr. Ht. Custom Model Kit
1957 CHEVROLET 2 DOOR HARDTOP CUSTOM MODEL KIT # 7383

'57 Chevy Bel Air California Wheels
1957 CHEVYROLET BEL AIR CALIFORNIA WHEELS 2'N 1 # 85-4251

'57 Chevy Bel Air Snap Tite Model Kit
1957 CHEVROLET BEL AIR SNAP TITE HOT WHEELS SERIES # 85-1946

'57 Chevy Nomad Station Wagon
1957 CHEVROLET NOMAD STATION WAGON MONOGRAM MODEL KIT # 2740-0100

'58 Ford Thunderbird Convertible Model Kit
1958 FORD THUNDERBIRD CONVERTIBLE 2'N 1 MODEL KIT # 85-4280

'60 Chevy Impala California Wheels
1960 CHEVROLET IMPALA CALIFORNIA WHEELS 2'N 1 MODEL KIT # 85-4248

'62 Chevy Impala 2'n 1 Special Edition Kit
1962 CHEVROLET IMPALA 2'N 1 SPECIAL EDITION MODEL KIT # 85-4246

'63 Chevy Impala SS 2'n 1 Donks Model
1963 CHEVROLET IMPALS SS 2'N 1 DONKS SERIES MODEL # 85-2057

'63 Chevy Impala SS 2'n 1 Model Kit
1963 CHEVROLET IMPALA SS CALIFORNIA WHEELS 2'N 1 KIT # 85-4278

'64 1/2 Mustang Convertible Model Kit
1964 1/2 FORD MUSTANG CONVERTIBLE MODEL KIT # 85-2095

'64 Chevrolet Impala Lowrider Model Kit
1964 CHEVROLET IMPALA LOWRIDER PLASTIC MODEL KIT #85-2574

'64 Fairlane Thunderbolt Model Kit
1964 FORD FAIRLANE THUNDERBOLT STREET MACHINE MODEL # 85-7679

'64 Fairlane Trunderbolt Street Burner
1964 FORD FAIRLANE THUNDERBOLT STREET BURNER SERIES # 85-2065

'64 Ford Fairlane Street Machine
1964 FORD FAIRLANE STREET MACHINE 2'N 1 SPECIAL EDITION # 85-2076

'64 Ford Thunderbolt By Classic Hobby
1964 FORD THUNDERBOLT BY CLASSIC HOBBY 1 OF ONLY 5,000 # CHD-9664

'65 Chevrolet Chevelle SS396 Z-16 2'n 1
1965 CHEVROLET CHEVELLE SS396 Z-16 CALIFORNIA WHEELS 2'N 1 # 85-2060

'65 Chevy Chevelle SS396 Z-16 Model Kit
1965 CHEVROLET CHEVELLE SS396 Z-16 MODEL KIT # 7611

'65 Chevy Stepside Pickup 2'n 1 Model Kit
1965 CHEVROLET STEPSIDE PICKUP 2'N 1 MODEL KIT # 85-7210

'65 Ford Mustang 2+2 Fastback Model Kit
1965 FORD MUSTANG 2 + 2 FASTBACK 40th ANNIVERSARY MODEL KIT # 85-2835

'65 Ford Mustang Shelby GT 350R Model Kit
1965 FORD MUSTANG SHELBY GT 350R PLASTIC MODEL KIT # 85-2874

'66 Chevy Chevelle Station Wagon
1966 CHEVROLET CHEVELLE STATION WAGON CALIFORNIA WHEELS # 85-2185

'66 Chevy SS396 HardtopStreet Burner
1966 CHEVROLET SS396 HARDTOP STREET BURNER MODEL KIT # 85-4250

'66 Ford Mustang Shelby GT-350
1966 FORD MUSTANG SHELBY GT-350 MOTOR-CITY # 85-4293

'66 Pontiac GTO 2 Door Hardtop
1966 PONTIAC GTO 2 DOOR HARDTOP PLASTIC MODEL KIT # 85-2537

'66 Pontiac GTO Royal Pontiac Drag Car
1966 PONTIAC GTO ROYAL PONTIAC DRAG CAR w/FIGURE MODEL KIT # 85-4167

'67 Chevy Chevelle SS 396 2'n 1 Model Kit
1967 CHEVROLET CHEVELLE SS 396 2'N 1 STREET BURNER SERIES # 85-4285

'67 Chevy Chevelle SS396 Model Kit
1967 CHEVROLET CHEVELLE SS396 PLASTIC MODEL KIT # 85-2183

'67 Dodge Coronet R/T California Wheels
1967 DODGE CORONET R/T CALIFORNIA WHEELS SERIES MODEL KIT # 85-2017

'67 Dodge Coronet R/T Model Kit
1967 DODGE CORONET R/T PLASTIC MODEL KIT # 85-7629

'67 Ply. GTX 2'n 1 Plastic Model Kit
1967 PLYMOUTH GTX 2'n 1 PLASTIC MODEL KIT # 85-2386

'67 Plymouth GTX Hemi Model Kit
1967 PLYMOUTH GTX HEMI PLASTIC MODEL KIT # 7359

'68 Chevrolet Corvette 2'n 1 Model Kit
1968 CHEVROLET CORVETTE 2'n 1 PLASTIC MODEL KIT # 85-2544

'68 Dodge Charger R/T 2'n 1 Model Kit
1968 DODGE CHARGER R/T SPECIAL EDITION 2'N 1 MODEL KIT # 85-4202

'68 Dodge Dart Hemi 2'n 1 Model Kit
1968 DODGE DART HEMI SPECIAL EDITION 2'N 1 MODEL KIT # 85-4217

'68 Ford Mustang GT Metal Model Kit
1968 FORD MUSTANG GT AMERICAN DREAMS METAL MODEL KIT # 85-1591

'68 Ford Mustang GT Special Edition
1968 FORD MUSTANG GT 2'N 1 SPECIAL EDITION MODEL KIT # 85-4215

'68 Pontiac Firebird Ram Air 400 2n' 1
1968 PONTIAC FIREBIRD RAM AIR 400 2'N 1 MODEL KIT # 85-2342

'69 Camaro SS L-72 Baldwin Motion
1969 CHEVROLET CAMARO SS 427 L-72 BALDWIN MOTION STREET BURNER # 85-2061

'69 Camaro SS/RS Convertible Model Kit
1969 CHEVROLET CAMARO SS/RS CONVERTIBLE 2'n 1 MODEL KIT # 85-2147

'69 Chevrolet Camaro Z/28 Motor-City Muscle
1969 CHEVROLET CAMARO Z/28 MOTOR-CITY MUSCLE MODEL KIT # 85-2148

'69 Chevrolet Camaro Z/28 RS
1969 CHEVROLET CAMARO Z/28 RS MODEL KIT # 85-7457

'69 Chevrolet Corvette Coupe Model Kit
1969 CHEVROLET CORVETTE COUPE CALIFORNIA WHEELS MODEL KIT # 85-2866

'69 Chevrolet Nova SS Special Edition
1969 CHEVROLET NOVA SS SPECIAL EDITION MODEL KIT # 85-2098

'69 Chevy Camaro Z/28 Model Kit
1969 CHEVROLET CAMARO Z/28 MODEL KIT # 85-0870

'69 Chevy Nova C.O.P.O. Model Kit
1969 CHEVROLET NOVA C.O.P.O.MODEL KIT # 85-4274 NIFSB

'69 Chevy Nova SS Model Kit
1969 CHEVROLET NOVA SS SPECIAL EDITION MODEL KIT # 85-2098 NIFSB

'69 Chevy Yenko Camaro Model Kit
1969 CHEVROLET CAMARO YENKO/SC 427 COUPE MODEL KIT # 85-2826

'69 Dodge Super Bee 2'n 1 Model Kit
1969 DODGE SUPER BEE 2'n 1 PLASTIC MODEL KIT 85-2363

'69 Ford Mustang Super Cobra Jet
1969 FORD MUSTANG SUPER COBRA JET MODEL KIT # 7121

'69 Ford Shelby Mustang 2'n 1 Model Kit
1969 FORD SHELBY MUSTANG 2'n 1 MODEL KIT # 85-2545

'69 Ford Torino Talladega Model Kit
1969 FORD TORINO TALLADEGA PLASTIC MODEL KIT BY MONOGRAM # 2912

'69 Pontiac GTO Judge 2'n 1 Muscle Series
1969 PONTIAC GTO JUDGE 2'N 1 MUSCLE SERIES MODEL KIT # 85-2072

'69 Pontiac GTO Judge Model Kit
1969 PONTIAC GTO JUDGE MODEL KIT BY MONOGRAM # 2443

'69 Shelby GT-500 2'n 1 Model Kit
1969 FORD MUSTANG SHELBY GT-500 2' N 1 MODEL KIT # 85-2158

'70 Buick GSX 2'n 1 Model Kit
1970 BUICK GSX 2'N 1 PLASTIC MODEL KIT # 85-2583

'70 Buick GSX 2'n 1 Muscle Series
1970 BUICK GSX 2'N 1 MUSCLE SERIES MODEL KIT # 85-2079

'70 Chevelle SS 454 3'n 1 Model Kit
1970 CHEVROLET CHEVELLE SS 454 3'n 1 MODEL KIT # 85-2715

'70 Chevrolet Chevelle Baldwin Motion
1970 CHEVROLET CHEVELLE BALDWIN MOTION STREET BURNER # 85-2066

'70 Chevy Chevelle SS Donks Model Kit
1970 CHEVROLET CHEVELLS SS 3'N 1 DONKS SERIES MODEL KIT # 85-2058

'70 Ford Mustang Boss 302
1970 FORD MUSTANG BOSS 302 40th ANNIVERSARY MODEL SERIES # 85-2841

'70 Ford Mustang Boss 302 Model Kit
1970 FORD MUSTANG BOSS 302 MONOGRAM MODEL KIT # 2923

'70 Ford Mustang Boss 429 2'n 1 Model Kit
1970 FORD MUSTANG BOSS 429 2'N 1 MODEL KIT # 85-2994

'70 Mustang Boss 429 3'n 1 Model Kit
1970 FORD MUSTANG BOSS 429 3'N 1 PLASTIC MODEL KIT # 85-2149

'70 Pontiac Firebird Motor-City Muscle 2'n
1970 PONTIAC FIREBIRD MOTOR-CITY MUSCLE 2'N 1 MODEL KIT # 85-2026

'71 Plymouth Cuda Convertible Model
1971 PLYMOUTH CUDA CONVERTIBLE PLASTIC MODEL KIT # 85-2381

'71 Plymouth GTX 440 6-Pack Model Kit
1971 PLYMOUTH GTX 440 6-PACK MODEL KIT # 85-2199

'71 Plymouth Hemi Cuda Model Kit
1971 PLYMOUTH HEMI CUDA PLASTIC MODEL KIT # 85-2943

'72 Hurst Olds Cutlass 2'n 1 Model
1972 HURST OLDSMOBILE CUTLASS SPECIAL EDITION 2'N 1 # 85-4244

'78 Pontiac Firebird 3'n 1 Model Kit
1978 PONTIAC FIREBIRD 3'n 1 PLASTIC MODEL KIT # 85-2343

'80 Ford Bronco 2'n 1 Model Kit
1980 FORD BRONCO 2'N 1 PLASTIC MODEL KIT # 85-7214

'87 Buick Grand National Model Kit
1987 BUICK GRAND NATIONAL MONOGRAM MUSCLE MODEL # 85-4265 NIFSB

'92 Cougar XR-7 Lowrider 3'n 1 Model Kit
1992 COUGAR XR-7 LOWRIDER 3'n 1 PLASTIC MODEL KIT # 85-2182

'92 Ford Mustang GT Lowrider Model Kit
1992 FORD MUSTANG GT LOWRIDER PLASTIC MODEL KIT # 85-2888

'97 Ford F-150 XLT Pickup Truck Model
1997 FORD F-150 XLT PICKUP TRUCK MODEL KIT # 85-7215 NIFSB

'97 Revell Nationals Funny Car Model Kit
1997 REVELL NATIONALS FUNNY CAR MODEL KIT 1 OF 7,500 # 85-4126

'98 Pontiac Firebird Ram Air Motor-City Muscle
1998 PONTIAC FIREBIRD RAM AIR 2'N 1 MOTOR-CITY MUSCLE MODEL KIT # 85-2159

'99 Chevy Silverado Custom Pickup
1999 CHEVROLET SILVERADO CUSTOM PICKUP TRUCK MODEL KIT # 85-7200

'99 Ford SVT F-150 Lightning Pickup Model Kit
1999 FORD SVT F-150 LIGHTNING PICKUP TRUCK MODEL KIT # 85-7665

Apollo Spacecraft Model Kit
APOLLO SPACECREAFT MODEL KIT BY MONOGRAM # 6061

Audi R8 Plastic Model Kit
AUDI R8 PLASTIC MODEL KIT BY REVELL # 85-4211

Baldwin-Motion Drag Cobra Model Kit
BALDWIN-MOTION KING COBRA DRAG COBRA PLASTIC MODEL KIT # 85-7664

Bill Elliott McDonald's Thunderbat
BILL ELLIOTT McDONALD'S THUNDERBAT 1995 THUNDERBIRD # 85-2596

Bill Elliott McDonalds '98 Gold Model Kit
BILL ELLIOTT'S McDONALD'S 1998 FORD TAURUS MODEL KIT # 85-4145

Billy Meyer Ford Mustang Funny Car
BILLY MEYER CHIEF AUTO PARTS/7-11 FORD MUSTANG FUNNY CAR # 2710

Black Widow Ford T Pickup Rod Model
BLACK WIDOW FORD MODEL T PICKUP ROD MODEL KIT # 85-0060

Blank Chevy Lumina Stock Car
BLANK CHEVROLET LUMINA STOCK CAR MODEL KIT # 85-2988

BMW 320i Tuner Series Model Kit
BMW 320i TUNER SERIES PLASTIC MODEL KIT # 85-2167

BMW Z8 Plastic Model Kit
BMW Z8 PLASTIC MODEL KIT # 85-2332

Bob Glidden 7-Eleven 1984 Thunderbird Pro Stock
BOB GLIDDEN 7-ELEVEN 1984 FORD THUNDERBIRD NHRA PRO STOCK MODEL KIT # 2210

Bob Glidden Motorcraft 1987 Thunderbird
BOB GLIDDEN MOTORCRAFT 1987 FORD THUNDERBIRD PRO STOCK # 7167

Bobby Davis Jr. Sprint Car Model Kit
BOBBY DAVIS JR. WORLD OF OUTLAWS SPRINT CAR MONOGRAM MODEL KIT # 2777

Bonner/Platt Ford Thunderbolt Model Kit
THE BONNER/PLATT FORD THUNDERBOLT MODEL KIT BY MODEL KING # 85-2049

Brickyard 400 Winners Set
BRICKYARD 400 WINNERS SET MODEL KIT # 0780

Bruce Larson Sentry Olds Funny Car
BRUCE LARSON SENTRY OLDSMOBILE NITRO FUNNY CAR # 7460

Bullitt 2008 Ford Mustang
STEVE McQUEEN BULLITT 2008 FORD MUSTANG MODEL KIT # 85-4234

California Charger AA/FD Model Kit
KEELING & CLAYTON CALIFORNIA CHARGER AA/FD PLASTIC MODEL KIT # 85-7681

Cartoon Network Happy Birthday Ford Taurus Model
CARTOON NETWORK HAPPY BIRTHDAY TAURUS MODEL KIT # 85-4135

Chevrolet 350Cu. In. LT-1 V-8 Model Kit
CHEVROLET 350CU. IN. LT-1 V-8 ENGINE METAL MODEL KIT # 85-1566

Chevrolet Corvette C5-R Daytona 24 Hrs Model
CHEVROLET CORVETTE C5-R 2001 DAYTONA 24 HRS MODEL # 85-2376

Chevy L89 Big Block Model Kit
CHEVROLET L89 BIG BLOCK V-8 MODEL KIT # 85-1441

Chi-Town Hustler Dodge Funny Car
CHI-TOWN HUSTLER 1969 DODGE CHARGER FUNNY CAR # 85-4286 NIFSB

Crayola '98 Monte Carlo Model Kit
CRAYOLA 1998 CHEVROLET MONTE CARLO MODEL KIT 1 OF 10,000

Custom Ford Model A Pickup Model Kit
CUSTOM FORD MODEL A PICKUP PLASTIC MODEL KIT BY REVELL # 7136

Dale Earnhardt GM GW Ser. Pl.'02 Monte Carlo
DALE EARNHARDT GM GW SERVICE PLUS 2000 MONTE CARLO # 85-2585

Dale Earnhardt 2000 Chevy Monte Carlo
DALE EARNHARDT GM GOODWRENCH SERVICE PLUS 2000 MONTE CARLO # 85-2585

Dale Earnhardt GM Goodwrench '92 Lumina
DALE EARNHARDT GM GOODWRENCH 1992 CHEVROLET LUMINA # 2927

Dale Earnhardt GM Goodwrench Bass Pro Model Kit
DALE EARNHARDT GM GOODWRENCH SERVICE BASS PRO # 85-4134

Dale Earnhardt GM Goodwrench Clear Model
DALE EARNHARDT GM GOODWRENCH SERVISE PLUS 1 OF ONLY 19,500 #85-4131

Dale Earnhardt GM Goodwrench Lumina
DALE EARNHARDT GM GOODWRENCH CHEVROLET LUMINA # 85-2876

Dale Earnhardt GM GW Ser. Plus '01 Model Kit
DALE EARNHARDT GM GOODWRENCH SERVICE PLUS 2001 # 85-2375

Dale Earnhardt Jr '01 Model Kit w/Bud Decals
DALE EARNHARDT JR 2001 MONTE CARLO w/BUD DECAL SHEET # 85-2358

Dale Earnhardt Jr Budweiser '02 Model Kit
DALE EARNHARDT JR. BUDWEISER 2002 MONTE CARLO MODEL KIT #85-2160

Dale Earnhardt Jr. AC/Delco Monte Carlo
DALE EARNHARDT JR. AC/DELCO CHEVROLET MONTE CARLO MODEL # 85-2587

Dale Earnhardt Jr. Nilla Wafers Model Kit
DALE EARNHARDT JR. NILLA WAFERS MONTE CARLO MODEL KIT # 85-2178

Dale Earnhardt Jr. Wrangler Monte Carlo
DALE EARNHARDT JR. WRANGLER 1997 MONTE CARLO 1 OF ONLY 5,000 # RR-036-1097

Dale Earnhardt Olympic '96 Monte Carlo
DALE EARNHARDT GOODWRENCH SERVICE OLYMPIC 1996 MONTE CARLO # 85-2483

Dale Earnhardt Silver Anniversary 1995 Model Kit
DALE EARNHARDT SILVER ANNIVERSARY 1995 MONTE CARLO # 85-2173

Dale Earnhardt Wheaties Monte Carlo
DALE EARNHARDT GM GOODWRENCH WHEATIES MONTE CARLO # MOD037

Darrell Waltrip Chrome Monte Carlo Model Kit
DARRELL WALTRIP WEST.AUTO/PTS.AMER.CHROME MODEL KIT # MOD038

Darrell Waltrip Pepsi-Mountian Dew Combo Model Kit
DARRELL WALTRIP PEPSI-MOUNTIAN DEW COMBO MODEL KIT # 85-6391

Darrell Waltrip West.Auto Pts.Amer.Modell Kit
DARRELL WALTRIP WEST.AUTO PTS. AMER. MONTE CARLO # MD039

Dave Marcis Olive Garden Plus Bonus
DAVE MARCIS OLIVE GARDEN MONTE CARLO 1 OF 5,000 PLUS BONUS

Dodge Charger SRT8 Super Bee
DODGE CHARGER SRT8 SUPER BEE UPTOWN SERIES # 85-4225

Dodge Viper GTS Coupe Model Kit
DODGE VIPER GTS COUPE PLASTIC MODEL KIT # 85-6359

Dodge Viper RT/10 Model Kit
DODGE VIPER RT/10 PLASTIC MODEL KIT # 85-6260

Ed "Big Daddy" Roth's Outlaw Model Kit
ED "BIG DADDY" ROTH'S OUTLAW REISSUE MODEL KIT # 85-4294

Ed Big Daddy Rorh's Beatnik Bandit
ED "BIG DADDY" ROTH'S BEATNIK BANDIT REISSUED MODEL KIT # 85-4297

Ed McCulloch McDonald's Top Fuel Dragster
ED McCULLOCH McDONALD'S TOP FUEL DRAGSTER MODEL KIT # 7354

Ed McCulloch Miller High Life Funny Car
ED McCULLOCH MILLER HIGH LIFE OLDSMOBILE FUNNY CAR # 7122

Ed McCulloch Otter Pops Funny Car
ED McCULLOCH OTTER POPS 1991 OLDSMOBILE FUNNY CAR MODEL # 7490

Essex Wire 427 Cobra Roadster
ESSEX WIRE 427 FORD COBRA ROADSTER MODEL KIT BY MONOGRAM # 2944

Fast & Furious Honda Civic Coupe Model Kit
THE FAST AND THE FURIOUS HONDA CIVIC COUPE MODEL KIT # 85-1524

Ferrari 360 Modena Spider Model Kit
FERRARI 360 MODENA SPIDER PLASTIC MODEL KIT # 85-2365

Ferrari 599GTB Fiorano Model Kit
FERRARI 599GTB FIORANO MODEL KIT # 85-4204

Ferrari 612 Scaglietti Model Kit
FERRARI 612 SCAGLIETTI PLASTIC MODEL KIT BY REVELL # 85-2896

Ferrari Superamerica Model Kit
FERRARI SUPERAMERICA MODEL KIT # 85-2034

Ferrari's Enzo Ferrari Plastic Model Kit
FERRARI'S ENZO FERRARI MODEL PLASTIC MODEL KIT # 85-2192

Ford 427 Cobra USRRC w/Figures Model Kit
FORD 427 COBRA USRRCw/CARROLL SHELBY & KEN MILES FIGURES 1 Of 10,000 # 85-4149

Ford 427Cu. In.SOHC V-8 Model Kit
FORD 427 CUBIC INCH SOHC V-8 ENGINE METAL MODEL KIT # 85-1565

Ford F-250 Super Duty Model Kit
FORD F-250 SUPER DUTY PICKUP TRUCK MODEL KIT BY MONOGEAM # 85-7212 NIFSB

Ford Focus SVT Tuner Series Model
FORD FOCUS SVT TUNER SERIES PLASTIC MODEL KIT # 85-2187

Ford Mustang Mach III Concept Car Model Kit
FORD MUSTANG MACH III CONCEPT CAR MODEL KIT # 85-7364

Ford Street T Roadster W/Trailer Model Kit
FORD STREET T ROADSTER WITH TRAILER MONOGRAM MODEL KIT # 2740100

Frank Iaconio Bud Thunderbird Pro Stock
FRANK IACONIO BUDWEISER FORD THUNDERBIRD PRO STOCK MODEL KIT # 2727

Gas Ronda '64 Ford Thunderbolt
GAS RONDA'S RUSS DAVIS FORD 1964 FORD THUNDERBOLT # 7451

Grease 2 Willys Pickup Truck Model Kit
GREASE 2 WILLYS PICKUP TRUCK MODEL KIT BY REVELL # 7376

Hawaiian Dodge Charger Funny Car
ROLAND LEONG'S HAWAIIAN DODGE CHARGER FUNNY CAR MODEL # 85-4627 NIFSB

Hemi-Hydro Ski Boat & Trailer
HEMI-HYDRO SKI BOAT & TRAILER MODEL KIT # H-1312:225

Highway Scenes '57 Nomad w/Gas Station Model
HIGHWAY SCENES 1957 NOMAD w/GAS STATION CUT-OUT MODEL KIT # 85-7801

Hummer H2 California Wheels Model Kit
HUMMER H2 CALIFORINA WHEELS SERIES MODEL KIT # 85-2867

Hummer H2 Special Edition 2'n 1
HUMMER H2 SPECIAL EDITION 2'N 1 MODEL KIT # 85-4207

Hurst Hairy Olds Exbibition Car Model Kit
HURST HAIRY OLDS EXBIBITION DRAG CAR MODEL BY MONOGRAM # PC175:200

Jeff Gordon '02 Monte Carlo Model Kit
JEFF GORDON DUPONT 2002 MONTE CARLO MODEL KIT 85-2179

Jeff Gordon '03 Monte Carlo Model Kit
JEFF GORDON DUPONT 2003 MONTE CARLO MODEL KIT # 85-2195

Jeff Gordon Dupont '95 Monte Carlo Model Kit
JEFF GORDON DUPONT 1995 MONTE CARLO MODEL KIT # 2476

Jeff Gordon Dupont Chroma Preimer
JEFF GORDON DUPONT CHROMA PREIMER MONTE CARLO MODEL KIT # MOD044

Jimmie Johnson Lowe's '03 Monte Carlo Mode
JIMMIE JOHNSON'S LOWE'S 2003 MONTE CARLO MODEL KIT # 85-2191

John Greenwood Stars & Stripes Corvette Model Kit
JOHN GREENWOOD'S STARS & STRIPES CORVETTE MODEL KIT # 85-2825

K. C. Spurlock Fruit Of The Loom Funny Car
K.C. SPURLOCK FRUIT OF THE LOOM FUNNY CAR MODEL KIT # 7607

Kenworth W900 Cab & Chassis Model Kit
KENWORTH W900 CAB & CHASSIS MODEL KIT BY REVELL # 85-1507

Kevin Harvick GM GW Service Model Kit
KEVIN HARVICK'S GM GOODWRENCH SERVICE MODEL KIT # 85-2396

Kevin Harvick GM GW Service Plus '01 Model Kit
KEVIN HARVICK 2001 GM GOODWRENCH SERVICE PLUS MODEL KIT # 85-2373

Kurtic Kraft V-8/60 Model Kit
KURTIS MIDGET RACER V-8/60 W/TRAILER MODEL KIT # 85-4249

Kurtis Kraft Midget Racer Offy Powered
KURTIS KRAFT MIDGET RACER OFFENHAUSER POWER w/TRAILER # 85-4267

Kustom Chopper Aces High Model Kit
KUSTOM CHOPPERS ACES WILD PLASTIC MODEL KIT # 85-7315

Kustom Chopper High Roller
KUSTOM CHOPPER HIGH ROLLER PLASTIC MODEL KIT # 85-7323

Kustom Chopper Wicked Model Kit
KUSTOM CHOPPER WICKED MODEL KIT # 85-7322

Kustom Choppers Bone Daddy Model Kit
KUSTOM CHOPPER BONE DADDY PLASTIC MODEL KIT #85-7317

Kustom Choppers The Crusader Model Kit
KUSTOM CHOPPERS THE CRUSADER PLASTIC MODEL KIT # 85-7314

Kustom Choppers Torch Model Kit
KUSTOM CHOPPER TORCH PLASTIC MODEL KIT #85-7316

Larry Minor McDonald's Olds Champ Funny Car
LARRY MONOR RACING McDONALD'S 1992 OLDSMOBILE CHAMPION FUNNY CAR # 7353

Lincoln Futura Model Kit 1995
LINCOLN FUTURA MODEL KIT # 1270 DATED 1995

Lori Johns' Jolly Rancher Top Fuel Dragster
LORI JOHNS' JOLLY RANCHER TOP FUEL DRAGSTER MODEL KIT # 7496

Mack Pumper Tire Truck Model Kit
MACK PUMPER FIRE TRUCK PLASTIC MODEL KIT # 85-1945

McDonald's Diorama w/1932 Ford Roadster
McDONALD'S DIORAMA & 1932 FORD ROADSTER STREET ROD # 85-7804

Miami Vice Dodge Daytona Spyder Model
MIAMI VICE DODGE DAYTONA SPYDER MODEL KIT # 85-2868

Miami Vice Ferrari Testarossa
MIAMI VICE FERRARI TESTAROSSA MODEL KIT # 85-2869

Mini Cooper Plastic Model Kit
MINI COOPER PLASTIC MODEL KIT BY REVELL OF GERMANY # 07383

Mr. Norm's 1968 Dodge Dart
MR. NORM'S 1968 DODGE DART PLASTIC MODEL KIT # 85-7667

Not Your Mothers Oldsmobile Model Kit
NOT YOUR MOTHERS OLDSMOBILE DRAG CAR MODEL KIT BY MODEL KING # 85-2088

Paddy Wagon Show Rod Model Kit
PADDY WAGON SHOW ROD PLASTIC MODEL KIT BY MONOGRAM # 85-7607

Peterbilt 359 Conventional Tractor
PETERBILT 359 CONVENTIONAL TRACTOR MODEL KIT # 85-1506

Plymouth 426 Hemi Engine Metal Model
PLYMOUTH 426CU. IN. HEMI CUDA V-8 ENGINE METAL MODEL KIT #85-1442

Plymouth Duster Cop Out Basic Builders
PLYMOUTH DUSTER COP OUT BASIC BUILDERS MODEL KIT # 85-0852

Plymouth Prowler w/Trailer Model Kit
PLYMOUTH PROWLER w/TRAILER MODEL KIT # 85-7631

Pontiac Firebird Match Racer Model Kit
PONTIAC FIREBIRD MATCH RACER MODEL KIT BY MODEL KING #85-2059

Porsche Slant Nose Model Kit
PORSCHE SLANT NOSE PERFORMANCE SERIES MODEL KIT # 85-2070

Quadzilla Ford 4 x 4 Monster Truck
QUADZILLA FORD 4 X 4 MONSTER TRUCK MODEL KIT # 85-7702

Red Baron Reissue Model Kit
TOM DANIEL'S RED BARON REISSUE MODEL KIT BY MONOGRAM # 85-4258

Rickie Smith Thunderbird Pro Stock
RICKIE SMITH MOTORCRAFT FORD THUNDERBIRD PRO STOCK # 2218

RM Kustom Chopper Gambler Chopper
RM KUSTOM CHOPPERS GAMBLER CUSTOM CHOPPER MODEL KIT # 85-7318

RM Kustom Fireball Custom Chopper
RM KUSTOM FIREBALL CUSTOM CHOPPER MODEL KIT # 85-7319

Ron Hornaday Smith & Wesson Monte Carlo
RON HORHADAY SMITH & WESSON 1996 CHEVROLET MONTE CARLO 1 OF 5,000

Shelby Cobra 427 S/C Model Kit
SHELBY COBRA 427 S/C A PRODUCTION CHAMPIONS MODEL KIT # 85-2828

Shelby Cobra Street Burner Model Kit
SHELBY COBRA 427 S/C STREET BURNER SERIES MODEL KIT # 85-2828

Shelby GT- 350R Model Kit
SHELBY GT-350R PLASTIC MODEL KIT BY MONOGRAM # 2969

Shelby Series 1 Model Kit
SHELBY SERIES 1 PLASTIC MODEL KIT # 85-2534

Shirley Shahan Drag-On-Lady Dodge Coronet
SHIRLEY SHAHAN DRAG-ON-LADY DODGE CORONET MODEL KIT # 85-7632

Sox & Martin SS/D '67 Plymouth GTX
SOX & MARTIN SS/D 1967 PLYMOUTH GTX MODEL KIT # 7365

Space Shuttle w/48 Page Book Model Kit
SPACE SHUTTLE W/48 PAGE HISTORICAL BOOK PLASTIC MODEL KIT # 85-6880

Sterling Marlin Kodak Daytona Winner Model Kit
STERLING MARLIN KODAK DAYTONA 500 WINNER MODEL KIT # 85-2448

Stone-Woods-Cook '41 Willys Drag Coupe
STONE-WOODS-COOK SWINDLER A 1941 WILLYS DRAG COUPE MODEL # 85-2032

Super Stallion Ford Mustang Model Kit
SUPER STALLION FORD MUSTANG PLASTIC MODEL KIT # 85-2571

Tasca Ford Thunderbolt Model Kit
TASCA FORD 1964 FORD FAIRLANE THUNDERBOLT MODEL KIT # 7450

Terry Labonte Kellogg's Spooky Loops Model
TERRY LABONTE KELLOGG'S SPOOKY LOOPS MODEL KIT # 85-4127

Thames Panel Drag Truck Simple Simon
THAMES PANEL DRAG TRUCK SIMPLE SIMON PLASTIC MODEL KIT # 7609

Tom Daniel Street Fighter Model Kit
TOM DANIEL STREET FIGHTER MONOGRAM MODEL KIT # 85-4262

Tom Daniel's Ice T Model Kit
TOM DANIEL'S ICE T PLASTIC MODEL KIT # 85-4266 NIFSB

Tom Daniel's Trantula Model Kit
TOM DANIEL'S TRANTULA WILD DIGGER W/DRAG CHUTE MODEL # 85-4298

Tom McEwen Mongoose Model King
TOM McEWEN MONGOOSE VINTAGE FRONT ENGINE AA/FD BY MODEL KING # 85-4210

Tom McEwen's '75 Duster Funny Car
TOM McEWEN 1975 PLYMOUTH DUSTER FUNNY CAR MODEL KIT # 85-4289

Tony Nancy Revell-Liner Fuel Dragster
TONY NANCY REVELL-LINER FUEL DEAGSTER MODEL KIT # 85-4151

Tony Schumacher Blues Brothers Dragster
TONY SCHUMACHER BLUES BROTHERS 2000 TOP FUEL DRAGSTER MODEL KIT # 85-7659

Trans-UM Tirebird Old School
TRANS-UM TIREBIRD OLD SCHOOL DEAL'S WHEELS MODEL KIT # 85-1747

Visible V-8 Engine Model Kit
VISIBLE V-8 ENGINE MODEL KIT BY REVELL # 85-8883

VW '60's Style Beetle Sedan
1960's VOLKSWAGEN BEETLE 2 DOOR SEDAN MODEL KIT # 85-7143

VW Beetle Convertible Model Kit
VOLKSWAGEN BEETLE CONVERTIBLE MODEL KIT # 85-2579

VW Cabriolet Convertible Model Kit
VW CABRIOLET CONVERTIBLE PLASTIC MODEL KIT # 7243

VW Street Machine Model Kit
VOLKSWAGEN STREET MACHINE PLASTIC MODEL KIT # 7143

VW T1 Sumba Bus Model Kit
VOLKSWAGON T1 SAMBA BUS MODEL KIT # 85-4292 NIFSB